Struktur

Nüsrət Malikov

İdarə Heyətinin sədri

Kazım Babayev

İdarə Heyətinin üzvü

Türkan Həsənova

İdarə Heyətinin üzvü

Elşən Hacıyev

İdarə Heyətinin Üzvü