МЕГАШОК ЛС

Qovrulmuş yerfındığı, axışqan , yumşaq karamel və zərif nuqa.

Logistik Məlumatlar