Struktur

Vladimir Qerasimenko

İdarə Heyətinin sədri

Mahir Balasıyev

İdarə Heyətinin üzvü

Türkan Həsənova

İdarə Heyətinin üzvü